Інститут вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету

Київський національний торговельно-економічний університет, акредитований на найвищий IV рівень, є одним із провідних вищих навчальних закладів України. Його було засновано у 1966 році. Інститут вищої кваліфікації, структурний підрозділ університету, створено на базі факультету післядипломної освіти у 2000 році. Головним завданням Інституту є надання своїм слухачам якісних знань, які відкривають шлях до практичної самореалізації і відповідають запитам найвимогливіших роботодавців.

Ректор КНТЕУ – д.ек.н., професор, член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки і техніки України Мазаракі Анатолій Антонович.

Директор Інституту вищої кваліфікації, адміністратор МВА-програм – к.ек.н., доц. Шклярук Катерина Семенівна.

Структурні підрозділи Інституту вищої кваліфікації:
1) Центр бізнес-освіти – надає бізнес-освіту особам, які обіймають керівні посади на підприємствах різних галузей, у компаніях, що працюють у сфері регіональної економічної діяльності, торговельних підприємствах, банках тощо-
2) Центр післядипломної освіти та магістерських програм - надає другу вищу освіту, відповідно до сучасних вимог підготовки фахівців.
3) Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації - з метою поглиблення професійних знань слухачів організує навчання за професійними програмами, проводить тематичні постійно діючі та короткотермінові семінари, стажування.

Ресурси

а) Заняття проходять в зручних аудиторіях, обладнаних сучасними технічними засобами навчання.
б) В університеті успішно реалізується програма розвитку комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу. Діє загальноуніверситетська та 11 локальних інформаційних мереж, 43 комп’ютерні класи із задіянням 1337 комп’ютерів на основі цифрового телекомунікаційного зв’язку, здійснено вихід до глобальних мереж.
в) Університет – це цілісний територіально-майновий комплекс, що включає: п’ять навчальних та аудиторно-лабораторних корпусів зі спеціалізованими аудиторіями, кабінетами- бібліотеку- спорткомплекс у складі двох спортивних залів, діагностичного центру, відкритого спортивного майданчика з футбольним полем- студентське містечко – 5 гуртожитків, навчально-виробниче об’єднання з комплексом побутового обслуговування (пральня, перукарня, кабінет лікувально-оздоровчого масажу, їдальня, 5 студентських кафе, мінімаркет, книжковий кіоск).
г) В університеті за новітніми технологіями працює Інформаційно-бібліотечний центр, до послуг користувачів якого 20 просторих комфортабельних приміщень (площа 5 тис.кв.м.) у т.ч. 6 читальних залів на 500 місць, мультимедійна бібліотека, Інтернет, спеціальні автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи УФД “Бібліотека”, “Атлас аналітика”, EBSKO, ProQuest.
Бібліотека університету - одна з найбільших університетських бібліотек України, книжковий фонд її складає понад 1 млн. друкованих видань із різних галузей знань.


Акредитація

Інститут вищої кваліфікації – структурний підрозділ Київського національного торговельно-економічного університету, який має IV рівень акредитації та ліцензію МОН України (АВ № 443909 від 15.06.2009 р.) на надання освітніх послуг зі спеціальності “Бізнес-адміністрування”.Програма „Європейський менеджмент – СеМВА” акредитована:
- EQUIS європейською EFMD (Європейською асоціацією з менеджменту).
- американською AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business).
- британською AMBA (Association of MBAs).
Диплом офіційно визнаний Управлінням з питань науки, досліджень та культури Сенату землі Берлін.

Конкурентні переваги

1) Наявність пакету освітніх послуг, які найбільше відповідають попиту, їх різноманітність.
2 ) Забезпечення високої якості навчальних програм, гнучкості їх структури і формату.
3 ) Наявність прогресивних технологій навчального процесу.
4 ) Доступ до джерел інформації у світовій системі знань і до передового досвіду бізнес-освіти, можливість їх використання.
5 ) Наявність висококваліфікованих викладачів, забезпечення можливості їх професійного зростання і гідної оплати праці.
6) Наявність сучасної матеріально-технічної бази.

Програми

Інститут вищої кваліфікації надає бізнес-освіту за такими програмами.
Національна програма „Магістр бізнес-адміністрування” (МБА):
- Торговельний менеджмент-
- Фінансовий менеджмент-
- Маркетинговий менеджмент-

Міжнародна програма „Європейський менеджмент – СеМВА” – сп ільний проект з ESCP Europe Європейською школою менеджменту (м. Берлін)

Національна програма „Магістр бізнес-адміністрування”

Програма орієнтована, з одного боку, на те, щоб прищепити слухачам навички з прийняття обґрунтованих управлінських рішень, що базуються на компетентності надвисокого рівня, з іншого – на те, щоб надати високопрофесійну університетську освіту.

  Завданнями програми “Магістр бізнес-адміністрування” є:
 • доповнення набутих у процесі отримання досвіду практичних знань теоретичною базою-
 • формування особистості лідера, інтелектуального, високопрофесійного менеджера-практика-
 • формуванні стійкої життєвої позиції, перспективи кар’єрного росту в провідних українських та зарубіжних компаніях-
 • підготовка фахівців, які б розуміли концептуальні засади системного управління організацією, вміли розробляти і приймати правильні управлінські рішення.
  Переваги цієї програми:
 • адаптованість до українських умов найкращого західного та світового досвіду-
 • якісна освіта, що цілком відповідає міжнародним стандартам-
 • використання новітніх методів навчання, що забезпечують максимальне засвоєння програми (ділові та рольові ігри, тренінги, комп’ютерні та відеопрезентації, командна робота, індивідуальні та групові проекти, кейси)-
 • можливість обмінюватися досвідом не лише з викладачами, а й з іншими учасниками програми-
 • доступ до величезних інформаційних ресурсів (бібліотека із 1 млн. найменувань, вільний доступ до мережі Internet, навчально-методичні посібники видавництва КНТЕУ).

Термін навчання - 1 рік 10 місяців (6 навчальних сесій від 9 до 18 робочих днів і теоретичні заняття по суботах (між сесіями).

Випускникам видається диплом державного зразка магістра з бізнес-адміністрування Київського національного торговельно-економічного університету.

Міжнародна програма „Європейський менеджмент – СеМВА”

Програма підготовки майстрів з бізнес-адміністрування (МВА) для країн Центральної Європи започаткована в першому транснаціональному економічному навчальному закладі Європи – Європейській школі менеджменту ESCP Europe (Париж-Берлін-Турин-Мадрид-Лондон).
Метою цієї інтегрованої інтернаціональної програми є підвищення кваліфікації молодого покоління управлінської еліти шляхом:
а ) отримання глибоких знань щодо ринково-економічних процесів та підприємницької практики в Україні та Європі-
б) формування системного мислення та набуття комплексу спеціальних знань та вмінь з управління функціональними підсистемами та елементами внутрішнього середовища підприємства-
в) розвитку стратегічних та практичних управлінських навичок та міжкультурної компетенції-
г) розширення та поглиблення практики крос-культурних комунікацій.

Програма включає 6 блоків дисциплін:
1. Економічна теорія.
2. Економіка, фінанси та облік.
3. Маркетинг.
4. Персонал, організація та управління.
5. Міжнародний менеджмент.
6. Інформатика.

Програма складається з двох етапів:
- перший етап триває 1 рік і передбачає навчання без відриву від виробництва в Інституті вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету в модульному форматі-
- другий етап навчання відбувається в Німеччині та триває 6 міс.: 3 міс. – навчальні заняття на базі Європейської школи менеджменту (м. Берлін) та тижнева навчальна подорож до Парижу, 3 міс. – стажування на підприємствах Німеччини, написання консультаційного проекту за матеріалами реального підприємства. У навчанні беруть участь учасники з різних країн світу.
Дворічний цикл підготовки завершується складанням екзаменів і захистом дипломної магістерської роботи, за результатами яких успішним випускникам надається академічний ступінь “майстер бізнес-адміністрування” (МВА) і видається відповідний диплом Європейської школи менеджменту та диплом державного зразка магістра з бізнес-адміністрування Київського національного торговельно-економічного університету.

  Обов’язковими умовами прийому на навчання є:
 • наявність диплому державного зразка про вищу освіту-
 • стаж роботи у сфері бізнесу на керівній посаді не менше 2 років-
 • вільне володіння німецькою мовою (для претендентів на пр ограму „Європейський менеджмент – СеМВА”).

Для вступу необхідно подати такі документи:
1. Заяву встановленого зразка на ім’я ректора КНТЕУ.
2. Копію диплома про вищу освіту з додатком.
3. Копію трудової книжки.
4. Чотири фотокартки, розміром 3*4.
5. Медичну довідку (форма 086-У).
6. Паспорт (пред’являється особисто) та копії 1, 2, 11 сторінок.
7. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Зарахування на навчання за програмою „Магістр бізнес-адміністрування” здійснюється за результатами вступного випробування у вигляді тестування.
Зарахування на навчання за програмою „Європейський менеджмент – СеМВА” здійснюється за результатами вступних випробувань у формі індивідуальної співбесіди, групової дискусії та перевірки мовної підготовки.

Контакти Інституту вищої кваліфікації:

02156, м. Київ, вул. Мілютенка, 8,
кім. 412, 414, 503, 508, 516.
Тел./факс: 8 (044) 531-49-66, 519-05-70, 531-48-94,544-30-18.
E-mail: [email protected]
Сайт: